×

Despre

LOCALiTATE.MD este o platformă multisite, apolitică și non-profit, elaborată și întreținută de către echipa A.O. „MOLDiUS”.

Obiectivul General: Îmbunătățirea calității vieții la nivel local în Republica Moldova, promovând democrația participativă, transparența, capacitarea și responsabilizarea actorilor locali.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea uniformizată a calității vieții rezidenților din comunitățile partenere.

Grupul-țintă sunt rezidenții (inclusiv categoriile defavorizate și/sau persoanele refugiate), APL și alți actori relevanți din comunitățile partenere.

Activitățile proiectului includ evaluarea, consultarea și soluționarea problemelor locale ale rezidenților din comunitățile partenere, prin activităti de suport și sporire a transparenței APL; fortificarea capacităților, mobilizarea și responsabilizarea actorilor locali; identificarea de soluții pentru dezvoltarea comunităților; incluziunea și (re)integrarea persoanelor din grupurile vulnerabile; valorificarea potențialului migrației, promovarea revenirilor și facilitarea (re)integrării persoanelor implicate în procesul de migrație, etc.