×

Despre

LOCALiTATE.MD este o platformă multisite, apolitică și non-profit, elaborată și întreținută de către echipa A.O. „MOLDiUS”.

Obiectivul General: Îmbunătățirea calității vieții la nivel local în Republica Moldova, promovând democrația participativă, transparența, capacitarea și responsabilizarea actorilor locali.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea uniformizată a calității vieții rezidenților din comunitățile partenere în rețeaua națională a Centrelor de Acțiune Locală (CAL).

Grupul-țintă sunt rezidenții (inclusiv categoriile defavorizate), APL și alți actori relevanți din comunitățile partenere CAL.

Activitățile proiectului includ evaluarea, consultarea și soluționarea problemelor locale ale rezidenților din comunitățile partenere CAL, prin activităti de suport și sporire a transparenței, fortificarea capacităților și responsabilizare, identificarea de soluții și prioritizare, mobilizarea de resurse și idei, facilitarea cooperării rezidenților cu autoritățile publice și alți actori locali, incluziunea și (re)integrarea persoanelor din grupurile vulnerabile, etc.