×

Strategia de reformă a administrației publice 2023-2030

Guvernul a aprobat astăzi Strategia de reformă a administrației publice 2023-2030

Astfel, Republica Moldova va avea o administrație publică centrală și locală eficientă, transparentă și responsabilă, care va oferi servicii de calitate cetățenilor și mediului de afaceri, asigurând dezvoltarea sustenabilă a țării. Documentul descrie viziunea, scopul, acțiunile și resursele necesare pentru accelerarea transformării europene a instituțiilor publice la nivel central și local.

Strategia vine să susțină implementarea reformelor pe cinci componente: managementul funcției publice și al funcționarilor publici, cadrul instituțional al administrației publice centrale, sistemul de planificare strategică și elaborare a politicilor publice, debirocratizare și dezvoltarea serviciilor electronice, precum și administrația publică locală. Docuentul conţine analiza detaliată a situaţiei curente, precum şi obiectivele trasate pentru fiecare direcţie de reformare, axate pe îmbunătățirea activității administrației publice, modernizarea și furnizarea de servicii publice de înaltă calitate.

Costurile necesare pentru implementarea Strategiei vor fi acoperite din bugetul de stat și din surse externe. Documentul va fi pus în aplicare în două etape, în baza programelor de implementare.

Sursa: gov.md