×

Programul “Ajutor la contor” – compensații pentru consumatorii casnici la consumul de energie

A fost lansat Sistemul Informațional „Vulnerabilitate energetică” (SIVE) – platforma online care permite înregistrarea și prelucrarea solicitărilor pentru compensarea cheltuielilor populației la consumul de energie: compensatii.gov.md

SIVE a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Guvernului Slovaciei, oferit prin intermediul programului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova.

Compensațiile sunt oferite prin intermediul Programului “Ajutor la contor”, finanțat din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, instituit prin Legea nr. 241 din 28-07-2022. Crearea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice permite acordarea în factură a compensațiilor lunare pentru consumul de energie.

Pentru obținerea compensațiilor lunare, consumatorii casnici de energie se vor înregistra în Registrul vulnerabilității energetice pe compensatii.gov.md
Sistemul electronic este gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și va permite acumularea datelor necesare pentru atribuirea categoriei de vulnerabilitate energetică:
– consumatori cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată
– consumatori cu vulnerabilitate energetică ridicată
– consumatori cu vulnerabilitate energetică medie
– consumatori cu vulnerabilitate energetică scăzută
– consumatori non-vulnerabili
Clasificarea categoriilor de consumatori vulnerabili se bazează pe o serie de parametri aprobați de Guvern, și anume: venitul, numărul de membri ai familiei, ponderea cheltuielilor pentru energie din consumul gospodăriei, tipul sistemului de încălzire utilizate ș.a.

Pentru a beneficia de compensații, consumatorii casnici sunt îndemnați să se înregistreze pe compensatii.gov.md pentru atribuirea categoriei de vulnerabilitate energetică, în baza căreia va fi calculată mărimea compensației.

Este recomandată înregistrarea în sistem până la data de 15 noiembrie. La începutul lunii noiembrie, Guvernul urmează să aprobe tarife diferențiate pentru consumul de resurse energetice. Atribuirea categoriei de vulnerabilitate energetică se va efectua în baza unui coeficient calculat ca raport exprimat în procente între cheltuielile pentru resursele energetice și venitul disponibil al familiei pentru achitarea energiei.

Pentru a ajuta consumatorii să se înregistreze în Sistemul Informațional „Vulnerabilitate Energetică”, a fost lansată și o linie verde guvernamentală 0 8000 5000, la care vor fi oferite informații despre procedura de solicitare a compensațiilor, criteriile de atribuire a categoriei de vulnerabilitate, accesarea și înregistrarea pe platforma online. Persoanele care nu au acces la echipamente IT sau nu au cunoștințe pentru a se înregistra online, vor putea apela la sprijinul asistenților sociali sau a bibliotecarilor din localitate.