×

A fost aprobat mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale

Regulamentul cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale a fost aprobat în cadrul Ședinței de Guvern care a avut loc la Cahul, pe 23 septembrie curent.

Astfel, administrația publică centrală și cea locală vor putea să planifice mijloace financiare pentru realizarea proiectelor, iar organizațiile necomerciale pot să obțină finanțare pentru proiectele de interes public din bugetul național și bugetele locale.

Regulamentul stabilește procedura de desfășurare a concursului, procedura de evaluare, selectare, soluționare a contestațiilor, procedura de încheiere a contractelor și implementare, venind cu un șir de documente model care vor putea fi aplicate de autorități în procesul de derulare a concursurilor.

Aprobarea regulamentului reprezintă una dintre măsurile angajate de către Guvern în contextul Avizului Comisiei Europene urmare a cererii de aderare și obținerii statutului de țară candidată la Uniunea Europeană.