×

CENTRE UNIFICATE DE PRESTARE A SERVICIILOR PUBLICE – MAI APROAPE DE OAMENI!

O gamă largă de servicii publice electronice devin mai ușor accesibile pentru cetățenii din diasporă și cei de la sate, prin deschiderea a circa 86 de Centre unificate de prestare a serviciilor publice.

Prin pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS) și, ulterior, prin extinderea acestora la nivel național, se urmărește simplificarea procesului de obținere a serviciilor publice calitative de către cetățenii din mediu rural și din diaspora, diversificarea canalelor de prestare a serviciilor publice, îmbunătățirea experienței beneficiarilor de servicii, dezvoltarea instrumentelor de interacțiune și cooperare între prestatorii de servicii publice, apropierea Guvernului de oameni și sporirea încrederii cetățenilor în modernizarea serviciilor publice.

În 2022 vor fi inaugurate 26 de centre, ulterior încă 60 de localități din țară vor beneficia de proiectul CUPS. Specialistii CUPS, care au fost selectați și instruiți pentru pilotare, vor activa în 17 primării din localități rurale și în 9 misiuni diplomatice și oficii consulare.

Specialistul CUPS, în persoana unui angajat al primăriei locale, va avea misiunea de a informa populația și de a ajuta cetățenii de la sate să acceseze serviciile de care au nevoie în format electronic (serviciile cadastrale, de stare civilă, acte permisive, alocații, indemnizații, autorizații pentru construcție etc), le vor oferi suport informațional și practic cum să depună solicitări pentru servicii (cereri), să completeze formulare de înregistrare online și vor ajuta, totodată, la recepționarea rezultatului prestării.

Conform aceluiași principiu, cetățenii aflați peste hotare se vor putea adresa la cel mai apropiat consulat al Republicii Moldova, pentru a obține o gamă largă de servicii de la autoritățile statului Republica Moldova, fiind ajutați de angajații Oficiului Consular de la formularea cererii, până la obținerea rezultatului.

Demararea procesului de pilotare va include, la primă etapă, o serie de servicii publice prestate de către Agenția Servicii Publice și Casa Națională de Asigurări Sociale, cu posibilitatea includerii ulterioare și a serviciilor publice prestate de alte autorități guvernamentale.

Proiectul de hotărâre a fost elaborat de Cancelaria de Stat cu suportul Agenției de Guvernare Electronică, în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” și prevede sporirea accesibilității și calității serviciilor publice oferite cetățenilor din mediul rural și celor aflați peste hotare. Acțiunea are loc în contextul implementării agendei de digitalizare, ținând cont de prioritățile strategice prevăzute în Programul de activitate și Planul de acțiuni ale Guvernului.

Lista misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, precum și lista unităților administrativ-teritoriale de nivel întâi în care se pilotează CUPS a se vedea în proiectul HG (Anexa 1 și 2):

Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi în care se pilotează centre unificate de prestare a serviciilor publice:
Comuna Albota de Sus, raionul Taraclia
Comuna Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei
Comuna Chiperceni, raionul Orhei
Satul Colibași, raionul Cahul
Satul Corjeuți, raionul Briceni
Satul Holercani, raionul Dubăsari
Comuna Pelinia, raionul Drochia
Satul Limbenii Noi, raionul Glodeni
Comuna Lozova, raionul Strășeni
Satul Mereni, raionul Anenii Noi
Comuna Parcova, raionul Edineț
Comuna Pănășești, raionul Strășeni
Comuna Pepeni, raionul Sîngerei
Satul Peresecina, raionul Orhei
Satul Pîrjolteni, raionul Călărași
Comuna Sculeni, raionul Ungheni
Comuna Taxobeni, raionul Fălești

Lista misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare în care se pilotează centre unificate de prestare a serviciilor publice:
Ambasada Republicii Moldova în Republica Italia (or. Roma)
Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia (or. Ankara)
Ambasada Republicii Moldova în Republica Portugheză și Regatul Maroc (or. Lisabona)
Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main
Consulatul General al Republicii Moldova la Milano
Consulatul General al Republicii Moldova la Padova
Consulatul Republicii Moldova la Odesa
Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa
Consulatul General al Republicii Moldova la Barcelona

Sursa: Guvernul Republicii Moldova