×

Consultare publică a propunerilor de politici bugetar-fiscale 2022

Ministerul Finanțelor a lansat procesul de consultare publică a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022.

Principalele măsuri de politică propuse se referă la:

1. Alocarea a 100% din taxele acumulate pentru folosirea drumurilor către bugetele locale;

2. Revizuirea scutirilor persoanelor fizice de la 25 200 lei până la 27 000 lei, de la 30 000 lei până la 31 500 lei, și de la 18 900 lei până la 19 800 lei;

3. Dublarea scutirii pentru persoane întreținute (copii) de la 4500 lei la 9000 lei;

4. Specificarea veniturilor nerezidenților ce urmează a fi impozitate în Republica Moldova;

5. Revizuirea cotelor accizelor pentru produsele de tutun în vederea uniformizării acestora și asigurarea implementării prevederile Acordului de asociere RM – UE;

6. Aplicarea impozitului pe bunuri imobiliare la situația de 1 ianuarie cu scopul simplificării și reducerii costului procesului de administrare fiscală de către autoritățile publice locale;

7. Ajustarea prevederilor aferente taxelor locale urmare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14 septembrie 2021;

8. Eliminarea taxei pentru serviciile de telefonie mobile în mărime de 1,5%.

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022 poate fi vizualizat aici

sursa: Ministerul Finanțelor