×

Rețeaua Centrelor de Acțiune Locală

Rețeaua Centrelor de Acțiune Locală (CAL) este creată în cadrul proiectului „Capacitarea și mobilizarea actorilor locali pe platforma LOCALiTATE.MD” implementat de echipa A.O. “MOLDiUS” și contribuie la îmbunătățirea calității vieții la nivel local, promovând democrația participativă, transparența și responsabilizarea actorilor relevanți.

Raportând realitățile și necesitățile de nivel local la cele mai bune practici europene, am creat rețeaua Centrelor de Acțiune Locală (CAL) – o platformă reprezentativă la nivel național a comunităților din Republica Moldova, care va facilita consultarea și soluționarea problemelor locale prin activităti de suport și sporire a transparenței, fortificare a capacităților și responsabilizare, prioritizare și identificarea  de soluții, mobilizarea de resurse și idei, facilitarea cooperării rezidenților cu autoritățile publice și alți actori locali, incluziunea și (re)integrarea persoanelor din grupurile vulnerabile, etc.

Activitățile proiectului „LOCALiTATE.MD” contribuie la mobilizarea actorilor și resurselor necesare, oferind suport:
– locuitorilor comunităților partenere -> să obțină cunoștințe și aptitudini, să-și (re)confirme o poziție civică activă, implicându-se și promovând politici publice benefice pentru comunitate;
– APL -> să abordeze eficient nevoile la zi ale rezidenților, să îi implice la soluționarea problemelor locale (inclusiv de la distanță), să distribuie conținutul deciziilor și informațiilor de interes public pentru comunitate, să-și fortifice capacitățile, etc.;
– mediului de afaceri -> să se promoveze, să poată avea acces simplificat la informații privind principalele prevederi și cerințe pentru a colabora eficient cu APL, să recruteze forța de muncă, să stabilească noi parteneriate, etc.

Comunitățile partenere pe platforma „LOCALiTATE.MD” vor beneficia de suport din partea echipei și partenerilor proiectului,  în limitele resurselor umane și financiare disponibile. Pentru fiecare comunitate este creată o pagină standard de sub-domeniu, la administrarea careia contribuie APL sau grupuri informale de rezidenți, cu asumarea răspunderii privind veridicitatea și reflectarea obiectivă a informațiilor publicate.

Comunitățile devin membri CAL în baza unei cereri pe care o pot adresa echipei proiectului „LOCALiTATE.MD” implementat de A.O.”MOLDiUS” ( [email protected] ).